top of page
Plant Pots

אודות הטיפול הנפשי/ רגשי

משברים, כאב נפשי, חרדות וקשיים הנם חלק בלתי נפרד מהחוויה האנושית.

חוויות כאלו עשויות להגביר תחושות של בלבול, עצב, בדידות, ביטחון עצמי ירוד וחוסר שביעות רצון כללית.

הטיפול הרגשי/נפשי נועד לסייע בהבנה עמוקה יותר של הקושי, בהתחזקות והתמודדות עמו, תוך תמיכה וקשר מיטיב.

הטיפול מאפשר מפגש מחודש ורענן עם עצמנו, מפגש שיכול להביא לסיפוק ולשביעות רצון גדולה יותר מחיינו ולהתמודדות עם קשיינו.

אני מאמינה כי הקשר הטיפולי הינו משמעותי ביותר ודרכו אפשר יהיה להתבונן על עצמנו באופן שאינו מוכר לנו; להבין מדוע אנו חושבים, מרגישים ומתנהלים כפי שאנו ומתוך כך לחתור לשינוי שיביא הקלה וצמיחה.

אני מאמינה שטיפול אמור לאפשר מרחב בטוח ומאמינה בקשר הנוצר בטיפול ויודעת, מניסיון, שבאמצעותו ניתן לצמוח, להתפתח ולטפל בחרדות, דיכאון, קשיים בין-אישיים וזוגיים ועוד אירועי חיים רבים.

בטיפול, אני עושה שימוש בכלים מגוונים על מנת להתאים את גישת הטיפול למטופל, לצרכיו ולמטרותיו. אני מטפלת בגישה הדינאמית וכן מומחית בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ובטיפול זוגי ומשפחתי.

bottom of page